Zdzisław Zygma urodził się w roku 1934 w Wieliczce, gdzie uzyskał wykształcenie w stopniu średnim. Studia polonistyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Przez 17 lat był pedagogiem, pełniąc w oświacie odpowiedzialne funkcje. Pozostałe lata poświęcił dziennikarstwu, obecnie na emeryturze. Wiersze pisał przez całe życie, z rzadka jednak publikował, głównie w prasie codziennej: "Dziennik Polski", "Gazeta Krakowska", "Nowa Wieś", "Sztandar Młodych", "Zielony Sztandar"; miesięcznikach i tygodnikach: "Nowa Kultura", "Życie Literackie", "Współczesność", "Tygodnik Kulturalny" (wcześniejsza nazwa "0rka"), "Tygodnik Zachodni", "Wieści", "Głos Młodzieży Wiejskiej", "Wiadomości" (Londyn), w prasie zakładowej i regionalnej; antologiach: "Wiersze górnicze" (Kraków 1954), "Rzecz Poetycka" (Łódź 1958), almanachach: "Almanach Młodych" (Warszawa 1958/59), "Młoda wieś pisze" (Warszawa 1961), także w poetyckich audycjach radiowych. Jest też autorem recenzji książek poetyckich zamieszczanych przez wiele lat w miesięczniku "Poezja", tygodnikach: "Życie Literackie", "Tygodnik Zachodni", "Tygodnik Kulturalny", "Wiadomości" (Londyn) oraz wygłaszanych w krakowskim radiu, a także reportaży literackich i wielu innych publikacji dziennikarskich.

Zdzisław Zygma zmarł 14.07.2011 w Krakowie